Udtalelser, artikler og debat
Migrantarbejdet styrkes på Fyn

Migrantarbejdet styrkes på Fyn

Debatindlæg i Kristeligt Dagblad den 9. september 2014

Migrantarbejdet styrkes på Fyn

Lidt fakta vedrørende migrantpræstestillingen i Fyens Stift – i anledning af at der nu et par gange har været omtale af stillingen i Kristeligt Dagblad. 

Stillingen ligger i forlængelse af et treårigt landsdækkende migrantprojekt, som udløber 15. sept. og som har været varetaget af Massoud Fouroozandeh.

Migrantpræstestillingen er slået op, fordi der i løbet af det treårige projekt er igangsat et arbejde, som jeg finder det vigtigt at fortsætte i stiftet. Opslaget er med andre ord en anerkendelse af, at migrant og missionsarbejdet er et væsentligt område, ligesom opgaverne for den kommende migrantpræst svarer til de opgaver, der har været i det projekt, som udløber midt i september. Dog vil migrantpræstens opgaver være begrænsede til Fyens Stift, hvor vedkommende ansættes.At man som kommende migrantpræst skal indgå i samarbejde med det øvrige migrantarbejde i Stiftet, anser jeg for nødvendigt og naturligt. Samarbejdet betyder ikke, at man skal gøre det samme eller gøre tingene på samme måde. Der skal være plads til forskellighed i de konkrete opgaver og i måden man arbejder på.

I debatten polariseres migrantarbejde ofte til enten dialog eller mission. Jeg mener det er et både – og. Migrantarbejde rummer dialog, mission, gudstjeneste, diakoni, undervisning, bøn, samvær, debat, forkyndelse. Og formålet med oprettelse af migrantpræstestillingen er netop en styrkelse af dette arbejde i hele sin bredde, både missionsarbejdet, det diakonale arbejde og arbejdet med dialog. Oprettelse af stillingen er således et klart signal om at folkekirken vil migrant- og missionsarbejdet.

Tine Lindhardt, biskop Fyens Stift