Udtalelser, artikler og debat
Opgradering af kirkens migrantarbejde på Fyn

Opgradering af kirkens migrantarbejde på Fyn

Opgradering af kirkens migrantarbejde på Fyn

For tre år siden så et migrantprojekt dagens lys. Med støtte fra en ekstern fond blev der oprettet en 50 % stilling som migrantpræst og en 50 % stilling som sognepræst ved Sct. Hans Kirke i Odense. Stillingen blev slået op, Massoud Fouroozandeh søgte og fik den og har siden med stort engagement haft kontakt til migranter; han har undervist dem i kristendom, holdt gudstjenester, talt med dem og forkyndt evangeliet, både for mennesker der var kristne i forvejen, og for mennesker der er blevet det i mødet med evangeliet. En del af dem er også blevet døbt.

Projektet var tre-årigt, og det udløb derfor midt i september, men jeg synes at migrantarbejdet skulle have mulighed for at fortsætte. Derfor slog jeg den 19. august 2014 en 50 % stilling op som migrantpræst i Fyens Stift. 

Jeg synes, det ville have været oplagt for Massoud Fouroozandeh at søge stillingen, men han har offentligt tilkendegivet, at det har han ikke.

Torben Bramming skriver i et læserbrev i Fyens Stiftstidende den 26. september, at jeg skulle have givet Massoud Fouroozandeh et ”tilbud, som han ikke kunne sige ja til”. Det forstår jeg ikke.

Den nyoprettede stilling er udtryk for en anerkendelse af det arbejde, der er udført af Massoud Fouroozandeh i den tre årige projektansættelse, og stillingsbeskrivelsen ligner til forveksling den stillingsbeskrivelse, der var i projektansættelsen. Der ligger således rige muligheder for mission i stillingen. 

Det nye i stillingen er, at den kun er for Fyens Stift og at man skal indgå i samarbejde med det øvrige migrantarbejde i Stiftet. Migrantpræsten og flygtninge- indvandrerpræsten skal således holde møder nogle gange om året, hvor de udveksler erfaringer og inspirerer hinanden. Det finder jeg helt naturligt. Men der er ikke tale om, at migrantpræsten arbejder ”under opsyn” af stiftets øvrige migrantarbejde. Samarbejdet betyder heller ikke, at man skal gøre det samme eller gøre tingene på samme måder. Der skal selvfølgeligt være plads til, at den enkelte præst kan have sin egen profil og til forskellighed i de konkrete opgaver og i virkefelt.

Jeg havde oprindeligt tænkt at gøre halvtids-sognepræstestillingen i Sankt Hans kirke permanent, men valgte altså i stedet at oprette en halvtidsstilling som migrantpræst. Jeg ændrede holdning , dels fordi det viste sig, at der ikke var  basis for den ekstra stilling ved Sankt Hans Kirke, men ikke mindst ønskede jeg at opgradere migrantarbejdet. Jeg drøftede det med Massoud Fouroozandeh, som selvfølgelig blev overrasket, men jeg fik det klare indtryk, at han ville have interesse i at søge stillingen. 

Det har han som sagt ikke gjort, og jeg er nu i gang med ansættelsesprocessen, så det vigtige migrantarbejde kan fortsætte.

Jeg henviser i øvrigt til Fyens Stifts hjemmeside, hvor jeg svarer på en række af de spørgsmål, der er rejst i debatten. Blandt andet kan man læse, at der ikke er brugt penge fra præstebevillingen til at ansætte stiftets presse- og kommunikationsmedarbejder, og man kan læse sagsforløbet vedrørende den bortfaldne dispensationsansøgning samt se regulativet for både den nyoprettede migrantpræstestilling og vedtægten for det eksternt finansierede migrantprojekt.

Tine Lindhardt
Biskop, Fyens Stift