Udtalelser, artikler og debat
Plads til forskellighed i migrantarbejdet

Plads til forskellighed i migrantarbejdet

Debatindlæg i JyllandsPosten den 9. september 2014

Plads til forskellighed i migrantarbejdet

Katrine Winkel Holms klumme lørdag den 6. september er fuld af sludder og misforståelser, og desuden er den uanstændig og nedladende over for flygtninge- og indvandrerpræsten i Fyens Stift. Derfor kalder den på en kommentar.

Jeg har ikke nedlagt Massoud Fouroozandehs stilling som migrantpræst. Han er ansat i et treårigt landsdækkende projekt, som udløber den 15. september. 

Derimod har jeg opslået en stilling op som migrantpræst, som er stort set identisk med den migrantpræstestilling, som Massoud Fouroozandeh har varetaget de sidste tre år, dog dækker stillingen kun Fyens Stift. Opslaget skyldes, at jeg finder migrant- og missionsarbejdet vigtigt. Massoud Fouroozandeh har nu offentligt tilkendegivet, at han ikke har søgt stilingen, og det overrasker mig meget, for det ville være oplagt for ham at søge. 

Som migrantpræst i Fyens Stift skal man indgå i samarbejde med det øvrige migrantarbejde i Stiftet. Migrantpræsten og flygtninge- indvandrerpræsten skal således holde møder 3-4 gange om året, hvor de udveksler erfaringer og inspirerer hinanden. Alt andet ville være unaturligt. Men samarbejde betyder ikke, at man skal gøre det samme eller gøre tingene på samme måder. Der skal selvfølgeligt være plads til, at den enkelte præst kan have sin egen profil og til forskellighed i de konkrete opgaver og i virkefelt. 

Katrine Winkel Holm påstår, at migrantarbejde i Fyens Stift ikke handler om mission. Det passer naturligvis ikke. Migrantarbejdet i Fyens Stift handler om mission, diakoni, gudstjeneste, dialog, undervisning, bøn, samvær, dåb, debat, forkyndelse. Og sådan skal det være. Migrantarbejde er ikke et enten eller – enten dialog eller mission, men et både og. Migranterne har - som alle folkekirkemedlemmer - fortjent hele pakken. Flygtninge- og Indvandrerpræsten i Odense er en del af migrantarbejdet, og det passer han på fortrinlig vis.  

Endelig har Katrine Winkel Holm misforstået den status, som Church of Love har i forhold til folkekirken. Indtil nu har Church of Love været en frikirke uden for folkekirken, men for nylig har man ønsket at blive en valgmenighed i folkekirken, og jeg har derfor indstillet til kirkeministeren at Church of Love bliver godkendt som valgmenighed, - mig bekendt Danmarks første folkekirkelige migrant-valgmenighed. Indstillingen er i øvrigt sket efter en frugtbar møderække med menighedens kommende præst Massoud Fouroozandeh. 

Tine Lindhardt
Biskop, Fyens Stift