Udtalelser, artikler og debat
Saml kræfterne

Saml kræfterne

Biskop Tine Lindhardt | september 2015


Vi ved det jo godt. Det er meget lettere og sjovere at få tingene gjort, hvis man arbejder sammen. Det gælder når familien skal gøre rent, når kollegerne skal udvikle en ide, og når politikerne skal komme frem til gode løsninger. Det gælder sådan set over alt. 

Der er endnu et område, hvor samarbejde virkelig batter – og får to plus to til at give fem. Det er inden for det område, vi på kirkesprog kalder diakoni, og som handler om omsorgsarbejde, eller socialt arbejde om man vil. Diakoni vil altså sige at kirken engagerer sig i socialt arbejde. 

I Odense går kommune og kirke flere gange om året sammen om at arrangere gudstjeneste for demente. En gruppe borgere, som kan have vanskeligt ved selv at komme af sted til arrangementer, får en god dag med musik, gudstjeneste og fællesskab i trygge omgivelser. Ingen af de to samarbejdspartnere kunne lave sådan et arrangement alene, men sammen får man det til at blive godt og muligt både for plejepersonalet på plejehjemmene og for præster og menighedsråd. 

I Krogsbølle er lokalråd og menighedsråd - med opbakning fra skole og idrætsforening - gået sammen om en henvendelse til kommunen: ”Send nogle flygtninge ud til os, så skal vi nok give en hånd med integrationen,” lyder meldingen. 

Mange steder er frivillige engageret i besøgstjenester, lektiehjælpere, frivillige på hospice osv.  Det offentlige er – måske af nød – åbne for at samarbejde med foreninger og frivillige – og de er på deres side villige til at yde en indsats.

Jeg synes, der er grund til at hilse samarbejdet velkommet. 

I et velfærdssamfund er det en vigtig offentlig opgave at spænde et sikkerhedsnet under os alle, når vi er syge eller udsatte på anden vis. Men det betyder ikke, at vi som enkeltpersoner kan lægge ansvaret fra os. 

Professor Jørn Henrik Petersen rejste i sidste uge debatten her i avisen ved at stille spørgsmålene: Har kirken et socialt ansvar? Har menigheden et socialt ansvar? Har du og jeg et socialt ansvar? Jørn Henrik Petersen svarede selv ja til spørgsmålene. 

Jeg er enig med ham. Kristendom er ikke alene ord; det er også handling. Sådan har det været fra kirkens allerførste tid. Og sådan er det fortsat. Det handler ikke om at være selvgode eller ’pudse glorier’ men om at hjælpe, fordi der er nogen der har brug for det. Det er der – og derfor har vi hver især og sammen et ansvar for at hjælpe, som vi nu bedst kan. Det er der heldigvis mange der gør. Også kirken.