Udtalelser, artikler og debat
Tak til DR

Tak til DR :)

Biskop Tine Lindhardt kommenterer her et DR program, som revser folkekirken for pengespild. 

Lad mig begynde med at sige tak til DR for at sætte folkekirken til debat, og for at viderebringe gode ideer og inspiration til, hvordan vi kan få mere kirke for pengene blandt andet ved at arbejde sammen. 

Jeg tænker på programmet ”Spild af dine penge” som blev sendt på DR1 mandag den 5. oktober. 

Der havde ganske vist indsneget sig en misforståelse i programmet. Én af DR’s eksperter siger, at folkekirken er skattefinansieret, og at der derfor skal gælde samme krav til folkekirken om effektivisering som til andre skattefinansierede foretagender. Selvfølgelig skal folkekirken have skarpt fokus på, hvordan kirkeskattemidler bruges bedst muligt. Men det er en fejl at kalde folkekirken ”skattefinansieret,” uden samtidig at fortælle, at det naturligvis kun er medlemmerne af folkekirken, der betaler kirkeskat. 

Derfor er det også medlemmerne der - via deres valgte repræsentanter i menighedsrådene - bestemmer, hvordan medlemskontingentet (den lokale kirkeskat) bruges bedst muligt. Fuldstændig ligesom det er tilfældet i andre medlemsorganisationer.

Mange sogne og provstier på Fyn samarbejder allerede om at gøre tingene så effektivt som muligt, så man kan spare penge og dermed få råd til mere kirkeliv. Det gælder for eksempel samarbejde om drift af kirkegårde, om regnskabsfunktion, kirkekalkning og meget mere. En del af de samarbejder, der er i Fyens Stift, kan man læse om, og lade sig inspirere af her - hvor der også er et inspirationskatalog vedrørende samarbejde.

Der er også andre steder, man kan hente inspiration og gode ideer. Landsforeningen af Menighedsråd har f.eks. igangsat projektet ”Mere kirke for pengene”, hvor man spørger; ”Har I (menighedsråd og lokale sogne) det kirkeliv, som I ønsker jer? Eller kunne sognets penge og menneskelige ressourcer bruges på en bedre måde?” Det er et helt relevant spørgsmål, og jeg kan kun opfordre til, at man lader sig inspirere. Læs mere her.

Vi har naturligvis som kirke en forpligtelse til at bruge medlemmernes penge fornuftigt, og det er vigtigt, at sogne og provstier hele tiden overvejer, hvordan man gør det bedst muligt. Det er mit klare indtryk, at menighedsrådene generelt er meget opmærksomme på det.

Og så er det vigtigt at holde fast i den lokale forankring. Altså holde fast i, at det er det lokale, valgte menighedsråd, der har ansvaret for at forvalte kirkeskattemidlerne bedst muligt. Hvis det ansvar flyttes væk til nogen et andet sted, tror jeg, det kan blive vanskeligt at få folk til at stille op til menighedsråd. For hvorfor skal man sidde i det lokale menighedsråd, hvis alle beslutninger om økonomi med mere træffes et andet centralt sted?

Så lad os holde fast i den lokale forankring og samtidigt støtte, opmuntre, opfordre og venligt skubbe til hinanden, så vi kommer til at samarbejde alle de steder, hvor det giver mening - og der bliver flere penge til kirkens liv og vækst.

Når nogle menighedsråd for øvrigt vælger at holde fast i en lokal graver frem for at samarbejde med nabosognet om graver og maskiner, så skyldes måske, at graveren kender folk i sognet rigtig godt - og det kan være, at det netop er den lokale graver, der er god til at tage en værdifuld snak med de sørgende på kirkegården. Det er nok ikke helt så økonomisk effektivt. Men værdi handler også om andet end økonomi. 

Udsendelsen i DR beskæftigede sig også med messefald. Fyens Stift har årligt 10.041 højmesser og 2557 øvrige gudstjenester. Af dem måtte 144 aflyses i 2014, fordi der ikke kom nogen til gudstjeneste. En meget lille del, men ikke desto mindre, er det vigtigt at have fokus på. Når hver tredje gudstjeneste i et sogn måtte aflyses (12 gudstjenester ud af 36), så kalder det på handling. Derfor er der i øjeblikket forsøg i gang med for eksempel at holde gudstjeneste på andre tidspunkter og eventuelt at ændre på antallet af gudstjenester. Se Fyens Stifts kirketælling for 2014 her

Nå alt det er sagt, så vil jeg gerne gentage min tak til DR for at holde også folkekirken i ørene. Det er selvfølgelig aldrig rart at blive revset. Men omvendt så bruger Folkekirken knap 8 mia. af medlemmernes penge hvert år. Til dåb, konfirmation, begravelser, gudstjenester, babysalmesang, sorggrupper, fødselsregistrering, vedligeholdelse af kirker og meget meget mere. Det er et stort ansvar at forvalte så mange penge, og en meget stor del af det ansvar forvaltes lokalt i menighedsrådene. 

Og derfor er der også grund til at sige stor tak til menighedsrådene for at tage det ansvar på sig.

Biskop Tine Lindhardt, oktober 2015