Vejledninger
Afstandskrav og antal personer i kirkerne til gudstjenester og kirkelige handlinger

Afstandskrav og antal personer i kirkerne til gudstjenester og kirkelige handlinger

19. august 2020

Med den nyeste udvikling i coronatallene ser det ud til, at vi i en rum tid endnu må indrette os efter, at vi kan være færre i kirken, end vi plejer.

I Fyens Stift får vi en del spørgsmål fra borgere, menighedsrådsmedlemmer og præster om, hvordan retningslinjer og anbefalinger skal tolkes og omsættes til praksis ude i den enkelte kirke.

Vi henviser altid til de offentliggjorte retningslinjer og rådgiver som regel ud fra et konkret eksempel.

1. 

Der må maximalt være én kirkegænger pr. 2 kvm gulvareal, hvis man i det væsentlige sidder ned - som fx ved en gudstjeneste. Hvis kirkerummets areal fra væg til væg – uden hensyn til inventar – er opgjort til 100 m2 betyder det, at der maksimalt er plads til 50 personer.

2.  

Dertil kommer afstandskravet, som betyder, at der skal være to meters afstand mellem kirkegængerne, hvis der bliver sunget, og en meter mellem kirkegængerne, hvis der ikke bliver sunget.

Lokalt må præst og menighedsråd skønne, hvordan den konkrete indretning af kirken påvirker disse tal. Typisk vil det betyde, at der kan være lidt færre antal deltagere end det maksimale antal (i eksemplet 50) , fordi der i praksis skal tages hensyn til rummets indretning for at afstandskravene kan overholdes.

3. 

Derudover gælder, at personer, der til dagligt er i tæt kontakt, som f.eks. medlemmer af den samme husstand, kan sidde med normal afstand til hinanden.

Det er også her op til et lokalt skøn at vurdere, hvordan det håndteres i forbindelse med kirkelige handlinger. Typisk vil det betyde, at der kan være lidt flere deltagere i forhold til antallet i pkt. 2., men der kan ikke afviges fra reglen om, at der maximalt må være én kirkegænger pr. 2 kvm meter gulvareal.

 

Bemærk at præst og kirkebetjening ikke tæller med i opgørelsen af antal personer, der må være tilstede.

Evt. klager over den lokale udmøntning af reglerne skal rettes til provst/biskop.