Fortsæt til hovedindholdet
Vejledninger
Ansatte på kirkegårdene – ny udmelding om, at de kan udføre deres arbejde

Ansatte på kirkegårdene kan nu udføre arbejdet som normalt

Regeringen forlængede den 23. marts 2020 tiltagene mod spredning af COVID-19 til og med 2. påskedag, 13. april 2020.

Samtidig blev retningslinjerne for offentligt ansatte, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt ændret og det blev udmeldt, at de kan arbejde som normalt.

https://www.folkekirkenspersonale.dk/tiltag-vedr-coronaviruscovid-19/spoergsmaal-og-svar/ fremgår følgende: 

”Q6 Kan de af folkekirkens ansatte, som arbejder udendørs, og som ikke har kontakt med andre ansatte, forsat møde på arbejde?

A6. Regeringen ændrede den 23. marts 2020 retningslinjerne for offentligt ansatte, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt. Denne gruppe af ansatte kan derfor arbejde som normalt, under overholdelse af sundhedsmyndighedernes anvisninger, med blandt andet afstand, se mere på coronasmitte.dk og på dette link https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/forlaengelse-af-tiltag-mod-covid-19-i-danmark.

Det betyder, at ansatte på folkekirkens kirkegårde kan udføre de af deres sædvanlige opgaver, som kan udføres udendørs under forudsætning af, at udførelsen af opgaverne kan ske på en sådan måde, at de ansatte ikke har nævneværdig kontakt med andre mennesker og sundhedsmyndighedernes retningslinjer overholdes.”