Fortsæt til hovedindholdet
Vejledninger
Begravelser og bisættelser under nuværende corona-restriktioner maj 2021
Opdateret den 7. maj 2021

Hvad kan lade sig gøre?

Vejledning fra biskopperne om begravelser og bisættelser under genåbningen maj 2021

Hvor mange må man være?

Antallet af deltagere til den udendørs del af begravelser følger udfasningen af forsamlingsforbuddet. Det vil sige, at man fra den 6. maj må være 75 personer udendørs. Fra den 21. maj må man formentlig være 100 deltagere, og fra den 11. juni bliver forsamlingsforbuddet formentlig helt afskaffet udendørs. Der bør stadig holdes 1 meters afstand, og hvis man skal synge, bør der være 2 meters afstand.

Reglerne for antallet af personer, der kan deltage i den kirkelige handling i selve kirkerummet, er 1 person pr 4 kvadratmeter, 2 kvadratmeter når man sidder ned. Også her bør afstanden være 2 meter ved sang og 1 meter uden. Man kan sidde tættere, hvis man er fra samme hustand.

Det betyder, at der nogen steder vil være færre indenfor i kirken, end det er tilladt udenfor. Den del af begravelsesfølget, der må blive udenfor, kan fx følge med i handlingen via højtalere. Andre steder vil der være flere indenfor, end det er tilladt udenfor. Når man går ud på kirkegården, skal det udendørs forsamlingsforbud på 75 deltagere overholdes, og det bør aftales klart med de pårørende. 

Indenfor i kirken

Det er ikke længere regler for, hvor lang tid en begravelse eller bisættelse må vare. Fællessang er også igen tilladt til alle kirkelige handlinger.

Der er stadig krav om mundbind, når man kommer og går i kirken, men ikke når man sidder ned. Men nærmeste pårørende skal ikke bære mundbind, når de går ud af kirken. Det vil sige, at man kan være kistebærer uden at have mundbind på.

Der er fortsat ikke krav om corona-pas ved deltagelse i begravelser og bisættelser – eller andre kirkelige handlinger.

Kirkens lokaler

Kapeller er også omfattet af begrænsningerne i forhold til omfang, antal deltagere etc. Er der flere hændelser på samme dag i kapellet, skal disse afvikles med god afstand mellem, så der er tid til grundig udluftning, rengøring mv.

Alternativer

Begravelser og bisættelser under disse restriktioner kan opleves begrænsende. Derfor er det vigtigt at gøre pårørende opmærksomme på muligheden for at udskyde den kirkelige handling. Præsten kan i samtalen med de pårørende informere om, at det er muligt at få foretaget en kremering først og herefter jordpåkastelse. Kremeringen gør det muligt at udskyde selve jordpåkastelsen på ubestemt tid. En anden mulighed er at udsætte en eventuelt mindesammenkomst til den efterfølgende urnenedsættelse. Der findes et ritual for urnenedsættelse i Ritualbogen.