Vejledninger
Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler i forbindelse med håndtering af covid-19
Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler i forbindelse med håndtering af covid-19

Kirkerne er lukkede til og med 17. april

Sundheds- og Ældreministeriet meddeler i en bekendtgørelse, at forbuddet mod forsamlinger på flere end 10 personer og de andre forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler er forlænget til og med fredag den 17. april.

Dvs. at kirkerne fortsat skal være lukkede – med de velkendte undtagelser for begravelser og bisættelser.

Hidtil har datoen for restriktionerne været til og med 13. april.

Læs hele bekendtgørelsen her