Fortsæt til hovedindholdet
Vejledninger
Bemyndigelse til Fyens stifts præster om vielse og velsignelse uden for kirkens rum

Bemyndigelse

Bemyndigelse til Fyens Stifts præster om vielse og velsignelse uden for kirkens rum

Jeg bemyndiger hermed sognepræsterne i Fyens Stift til at foretage en vielse/velsignelse af borgerligt indgået ægteskab uden for kirkens rum, under forudsætning af, at biskoppernes vejledning følges. Det skal bemærkes, at bemyndigelsen løber på ubestemt tid og altså ikke i en to-årlig periode, som det står i vejledningen. 

Jeg vil i den forbindelse særligt henlede opmærksomheden på:

  • Vielsen må ikke forstyrres af det offentlige rum, og vielsen må ikke forstyrre det offentlige rum på en sådan måde, at offentligheden påtvinges at være vidne til en kirkelig vielse.
  • Uanset lokaliteten for vielsen eller velsignelsen, er der tale om en kirkelig handling, hvor forkyndelsen af evangeliet er det helt centrale
  • Præsten skal godkende lokaliteten, og det er brudeparrets ansvar at indhente de fornødne godkendelser hos stedets ejer, eller evt. hos den pågældende politimyndighed.

 

Stiftet skal informeres, når der er blevet afholdt en vielse uden for kirkens rum, ligesom parret og præsten anmodes om at udfylde og indsende evalueringsskema til stiftet.

Jeg gør opmærksom på at denne bemyndigelse gælder præster i Fyens Stift og vielser/velsignelse uden for kirkens rum i Fyens Stift.

Med venlig hilsen

Tine Lindhardt, 11. oktober 2017

Hent bemyndigelsen som PDF her