Fortsæt til hovedindholdet
Vejledninger
Online konfirmandundervisning

Konfirmandundervisning på nettet

Vejledning til, hvordan man forholder sig til reglerne i persondataforordningen (GDPR), når konfirmandundervisningen og –kommunikationen rykker online

Den 25. januar 2021

Lige for tiden foregår det meste af undervisningen af konfirmanderne og kommunikationen omkring denne on line. Derfor skal man som præst være opmærksom på, at når man skriver til konfirmander og underviser dem online, varetager man deres personoplysninger, og dermed er man underlagt persondataforordningen. Tro/religiøst tilhørsforhold er en følsom personoplysning, og derfor skal man være særlig opmærksom på de gældende regler, når man håndterer netop disse oplysninger.

Stifterne har derfor udarbejdet anbefalinger til jer.

GDPR er et nyt lovgivningsområde så vær opmærksom på, at der kan komme nye vejledninger.

Kommunikationen med konfirmanderne

Som præst i folkekirken har man lov til at tage kontakt til sine konfirmander (hjemmel, jf. persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra d, der tillader religiøse organisationers behandling af medlemmers oplysninger, når dette sker som et led i legitime interesser).

Vi anbefaler, at man bruger mail eller sms. Det kræver dog følgende:

  • Man bør indhente en samtykkeerklæring fra forældrene, således at forældrene er informerede og har godkendt, at der kommunikeres digitalt via mail/sms mellem præst og konfirmand - se forslag til samtykkeerklæring her. Hvis samtykket allerede er indhentet ved tilmelding, er der ikke behov for at gøre det endnu en gang. Husk ved delt forældremyndighed at indhente samtykke fra begge forældre.
  • Man bør så vidt muligt undgå kommunikation, som indeholder personoplysninger, herunder oplysninger, der kan vise, at konfirmanden har et særligt religiøst tilhørsforhold.

Platformen, som anvendes til at gennemføre online undervisning

Ved brug af en onlineplatform er man som præst ansvarlig for det grupperum, man opretter, og indholdet heraf. Folkekirkens IT har derfor gjort det klart, at man som præst skal acceptere følgende udsagn, når man vælger at bruge en online platform:

Jeg (præsten) er indforstået med, at der ikke, i de onlinegrupper jeg opretter, og i de materialer der anvendes i konfirmandundervisningen, må forekomme personoplysninger. Desuden at jeg – som ansvarlig for onlinegrupper skal sikre, at alle brugerne (mit konfirmandhold) overholder dette.

Ved personoplysninger forstås f.eks. konfirmandens cpr.nr., fulde navn eller adresse.

Hvis man kan leve op til dette udsagn, er det vores vurdering, at man kan anvende en af de følgende platforme til undervisning af konfirmanderne; Microsoft Teams, Zoom eller Google Meet. Disse tre platforme lever alle op til de centrale krav i GDPR.

Konfirmandcenteret anbefaler desuden også platformen Padlet, som er en fælles digital tavle, der oprettes af præsten. Efter oprettelsen kan alle, med et link til den virtuelle tavle, skrive opslag, uploade billeder samt lyd- og filmklip. På Padlet er alle opslag anonymiseret.

Digitale programmer med samtale- og konkurrencefunktion, som eksempelvis Kahoot og Mentimeter, kan også anvendes med et link og en kode.

Vi anbefaler desuden, at den ovenfor omtalte samtykkeerklæring også inkluderer den platform, I vil bruge til undervisningen af jeres konfirmander, så forældrene også ved, hvilken platform, der benyttes og har godkendt dette.

Andre overvejelser

Man kan også overveje, om det er muligt at sende en printet oversigt over forårets undervisningsforløb/emner samt undervisningsmateriale ud til konfirmanderne pr. post sammen med den ovenfor omtalte samtykkeerklæring. Så kan man referere til det fysiske materiale i kommunikationen pr. mail/sms, så kommunikationen ikke indeholder referencer til et religiøst tilhørsforhold.

En anden løsning kan være at informere konfirmanderne mundtligt om den kommende uges undervisning fra gang til gang - herunder f.eks. tema og opgaver/lektier - inden man afslutter sin online undervisning. Har konfirmanderne yderligere spørgsmål i ugens løb, eller har de brug for en fortrolig snak, kan man også bede dem om at ringe.

Er der tvivl eller spørgsmål så kontakt provsten eller stiftet.