Vejledninger
Opdaterede regler vedrørende begravelser og bisættelser
Opdatering

Deltagerantal ved udendørs begravelser og bisættelser 

Coronasmitte.dk indeholder under overskriften "Rigspolitiet: Religiøse handlinger m.fl." bl.a. svar på "Hvad med kirkelige og andre religiøse begivenheder som konfirmationer og begravelser. Er det lovligt at gennemføre disse ?" 

Teksten er den 13. maj blevet præciseret, så det fremgår klarere, at reglen om, at der maksimalt må tillades adgang for en person pr. fire kvardratmeter guvlareal, ikke gælder udendørs, herunder ved udendørs jordfæstelse på en kirkegård i forbindelse med en begravelse.

Kirkeministeriet har den 13. maj. udbygget den eksisterende FAQ på folkekirkenspersonale.dk – QA2 om hvilke kirkelige og religiøse handlinger der kan gennemføres i folkekirken og andre trossamfund?

QA2 kan ses her