Vejledninger
Vedrørende brug af sprit til afspritning af kirkebænke med mere efter kirkelige handlinger
tillæg til stifternes begravelsesvejledning ”Vejledning til begravelser – opdateret 1. maj 2020”

Vedrørende brug af sprit til afspritning af kirkebænke med mere efter kirkelige handlinger

14. maj 2020

Nationalmuseets Kirkekonsulentfunktion er blevet kontaktet vedrørende brug af sprit i forbindelse med afspritning af stolestader/kirkebænke og andre malede overflader efter gudstjenester eller kirkelige handlinger. 

Ifølge Sundhedsstyrelsens hjemmeside (opdateret 5. maj 2020 kl. 17.19) om hvorvidt Coronavirus kan smitte via overflader, hedder det: ”Det vides ikke præcist, hvor længe virus kan overleve på overflader, men det anslås, at det er fra få timer til nogle dage. Det afhænger meget af forholdene, fx overfladen, temperatur, luftfugtighed m.v.

Det er dog vigtig at huske på, at man ikke kan smittes alene ved at røre ved genstande med virus på. Smitte kræver nemlig, at virus kommer i kontakt med slimhinder i mund, næse eller øjne. Du skal derfor ikke være bange for at røre ved ting, hvis du sørger for god håndhygiejne og er opmærksom på dine hænder. Vi anbefaler, at du sørger for at vaske hænder hyppigt og grundigt, herunder når du kommer hjem udefra, og at du undlader at røre ved dit ansigt, når du ikke har rene hænder. Se også under Hvordan holder jeg mine hænder rene?

Berøring af kontanter kan sidestilles med berøring af andre kontaktpunkter i det offentlige rum, fx dørhåndtag, elevatorknapper etc., som er forbundet med en risiko for forurening af hænderne. Man bør generelt undgå kontaktpunkter, og fx overveje at benytte kontaktløs betaling, hvor det er muligt. Det vigtigste er dog, at du sørger for god håndhygiejne.

Nationalmuseets Kirkekonsulentfunktion anbefaler følgende rengøring af bemalede overflader i forbindelse med kirkerne genåbnes:

·         At der IKKE/ALDRIG anvendes sprit på bemalede overflader, da det ødelægger malelagene.

·         Såfremt der anvendes håndsprit i forbindelse med altergang osv., skal hænderne være helt tørre før man rører ved noget.

·         At den sædvanlige rengøring foretages, som man erfaringsmæssigt ved, at overfladerne tåler.

·         Hvis vand indgår i den sædvanlige rengøring, bør overfladerne umiddelbart efter aftørres for at undgå blænding/misfarvning af malelagene.

Med venlig hilsen

Lis Sejr Eriksen
Kirkekonsulent, konservator