Fortsæt til hovedindholdet
Vejledninger
Vejledning til menighedsråd og præster 26. november 2021
Opdateret vejledning til menighedsråd og præster:

Coronapas ved gudstjenester, kirkelige handlinger og menighedsaktiviteter

26. november 2021

Covid-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Fra den 29. november 2021 skal der vises coronapas ved gudstjenester, kirkelige handlinger og menighedsaktiviteter, hvis

  • der deltager mere end 100 indendørs
  • der deltager mere end 1.000 udendørs.

Hvis der hos jer er plads til mere end 100 personer i kirken eller i jeres menighedslokaler, er det vigtigt, at I lokalt taler om, hvad kravet om coronapas betyder hos jer.

Menighedsaktiviteter

Hvis I planlægger menighedsaktiviteter med mere end 100 deltagere indendørs eller mere end 1.000 deltagere udendørs, er det vigtigt, at I lokalt drøfter, hvordan aktiviteten kan gennemføres med de nye krav om visning af coronapas. Samtidig skal I beslutte, hvem der skal kontrollere, at deltagerne har et gyldigt coronapas – eller er undtaget fra kravet om at vise coronapas.

Gudstjenester

Hvis jeres kirke kan rumme mere end 100 personer, er det vigtigt, at I lokalt taler om, hvordan I kan gennemføre gudstjenester med mere end 100 deltagere, og hvem der skal kontrollere, at deltagerne har et gyldigt coronapas – eller er undtaget fra kravet om at vise coronapas.

I kan også beslutte, at I kun vil tillade op til 100 deltagere adgang til gudstjenesten. På den måde kan I undgå at skulle kontrollere coronapas.

Bryllup

Hvis jeres kirke kan rumme mere end 100 personer, er det vigtigt, at præsten sammen med brudeparret aftaler, om de forventer, at mere end 100 deltager til brylluppet. Hvis det er tilfældet, skal præsten aftale med brudeparret, at de fortæller gæsterne, at de skal have et gyldigt coronapas for at kunne deltage.

Præsten skal sammen med menighedsrådet aftale, hvem der skal kontrollere, om deltagerne har et gyldigt coronapas – eller er undtaget fra kravet om at vise coronapas.

Begravelse/bisættelse

Hvis jeres kirke kan rumme mere end 100 personer, er det vigtigt, at præsten sammen med de pårørende aftaler, om de forventer mere end 100 deltager til begravelsen/bisættelsen. Hvis det er tilfældet, skal præsten aftale med de pårørende, at de fortæller mulige deltagere, at de skal have et gyldigt coronapas for at kunne deltage.

Præsten skal sammen med menighedsrådet aftale, hvem der skal kontrollere, om deltagerne har et gyldigt coronapas – eller er undtaget fra kravet om at vise coronapas.

Undtaget fra at vise coronapas

Følgende er undtaget fra at vise coronapas:

  • børn under 15 år
  • personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget Covid-19 test.

Kontrol af coronapas

Det er Kirkeministeriets vurdering, at menighedsrådet kan beslutte, om de ansatte skal stå for kontrollen af coronapas. Opgaven kan også varetages af andre.