Vejledninger
Vielser uden for kirkens rum

Vielser uden for
kirkens rum

Foto: folkekirken.dk

Brudepar kan få et kirkebryllup uden for kirkens rum. Når et par har særlig tilknytning til et sted og præsten kan godkende det, kan vielsen foregå uden for kirkerummet. Dette gælder i en prøveperiode frem til 2017.

Ved et folkekirkeligt bryllup forkyndes evangeliet, og derfor skal præsten kunne godkende vielsesstedet. Biskopperne har i et brev til præsterne angivet, hvilke ydre forhold man især bør være opmærksom på. Der anvendes samme vielsesritual som i kirken. 

Læs biskoppens brev til præsterne om vielser udenfor kirkens rum