Bispevalg
Til stemmeberettigede

Til stemmeberettigede

Her kan du finde information om afstemningen, valglister og stillerlister. Informationerne bliver løbende lagt her på siden. 

Afstemningen 


Bispevalget afholdes digitalt. Afstemningsmaterialet samt information om proceduren i forbindelse med valget sendes direkte til de stemmeberettigedes digitale postkasse, e-Boks. Stemmeberettigede, der er fritaget fra at modtage digital post, vil få et fysisk brev om, at de kan stemme ved personligt fremmøde.

STILLERLISTER

Lister over stillererklæringer for hver bispekandidat

VALGLISTE

Liste over stemmeberettigede menighedsrådsmedlemmer, præster, valgmenighedsrepræsentanter og valgmenighedspræster. 

De stemmeberettigede på denne liste er berettigede til at være stillere for bispekandidater.

 

Find den godkendte og låste valgliste her

 

Valgbestyrelsen har den 1. november 2022 godkendt og låst valglisten. 

Kontakt

Har du som stemmeberettiget brug for flere informationer eller har du spørgsmål i forbindelse med valget, kan du kontakte stiftsadministrationen, der er sekretariat for valgbestyrelsen, på kmfyn@km.dk