For menighedsrådene
Byggevejledning
Kirke under renovation

Byggevejledning

Stifterne har i fællesskab udarbejdet en vejledning til brug for menighedsråd og provstiudvalg i forbindelse med deres behandling af bygge- og anlægsopgaver.

Vejledningen er tilgængelig for personer med adgang til DAP'en (Den digitale Arbejdsplads) her 

Håndbogen består af en lang række korte vejledninger, der i oversigtsform beskriver fremgangsmåden i forskellige typer af sager vedrørende folkekirkens bygninger og arealer. Den guider, når der skal bygges, sættes i stand, købes eller sælges fast ejendom. 

Fra håndbogen er det muligt at udskrive den vejledning, der er relevant for et konkret projekt.