Fristift-forsøg i Fyens Stift
Ændret procedure ved byggesager

Forsøg 4: Ændret proce-dure ved byggesager

Forsøgsbeskrivelse

Forsøget går ud på at forenkle sagsbehandlingen ved byggesager, så der kun gøres brug af specialkonsulenter, når det er påkrævet.

Baggrunden er et ønske om at bruge konsulenterne mere ansvarligt og også et ønske om en generelt kortere sagsbehandlingstid for menighedsrådene.

De byggesager, der bliver en del af forsøget, sendes som normalt til høring hos den kongelige bygningsinspektør og Nationalmuseet. Disse to konsulenter kan så anmode stiftet om, at specialkonsulenterne inddrages. I enkelte sager kan det betyde en mindre forlængelse af sagsbehandlingen, men på sigt forventes det at betyde besparelser og kortere sagsbehandlingstid for menighedsrådene.

Hvad gør et menighedsråd eller et provstiudvalg, der ønsker at deltage?

Kontakt kontorchef Asger Gewecke, Fyens Stift kmfyn@km.dk