Fristift-forsøg i Fyens Stift
Ændret underretning ved præsteansættelser, så præsten kan underrette sit menighedsråd før alle andre

Forsøg 14: Ændret underretning ved præsteansættelser, så præsten kan underrette sit menighedsråd før alle andre

Forsøgsbeskrivelse

Forsøget går ud på, at en præst, der får nyt embede får mulighed for at underrette det menighedsråd, som hun eller han flytter fra, før ansættelsen bliver officiel.

Baggrunden for forsøget er et ønske om, at præsten kan forlade sit embede på en god måde.

Fyens Stift får i forsøgsperioden besked om udnævnelser af præster. Fyens Stift underretter herefter præsten, som får 3-4 dage til selv at underrette sit menighedsråd før Fyens Stift underretter de øvrige, der skal underrettes om en præsteansættelse.

Hvad gør et menighedsråd, som ønsker at deltage?

Fyens Stift vil i forsøgsperioden på eget initiativ informere om forsøget i forbindelse med stillingsopslag.  Forsøget gennemføres ved alle ansættelser i Fyens Stift i forsøgsperioden.