Fristift-forsøg i Fyens Stift
Ændring af revisionsordningen til virksomhedsrevision

Forsøg 3: Ændring af revisionsordningen til virksomhedsrevision

Forsøgsbeskrivelse

Forsøget går ud på at forenkle revisionen og øge læringen i forbindelse med revision af menighedsrådenes og provstiudvalgenes regnskaber.

Baggrunden for forsøget er, at revisionsprocessen i øjeblikket foregår på godkendte regnskaber. Det resulterer i mange revisionspåtegninger, hvilket er frustrerende for rådene. Ønsket er mere retvisende regnskaber samt at bogholdere, kasserere og menighedsråd lærer noget af revisionen.

Der laves en aftale med revisor om, at der gennemføres en foreløbig og stedlig revision. Aftalen er gældende for et provsti eller et menighedsråd, der tilvælger ordningen.

Hvad gør et provsti, der ønsker at deltage?

Kontakt kontorchef Asger Gewecke, Fyens Stift kmfyn@km.dk