Fristift-forsøg i Fyens Stift
Alternativt regnskabssystem til kvartalsrapporter

Forsøg 1: Alternativt regnskabssystem til kvartalsrapporter

Forsøg 1 Alternativt regnskabssystem til kvartalsrapporter

Forsøgsbeskrivelse

Forsøget går ud på at forenkle regnskabssystemet. Det er ønsket, at sognets økonomiske forhold skal blive forståelige og tilgængelige for alle menighedsrådsmedlemmer, så beslutninger kan træffes på oplyst grundlag.

Baggrunden er, at magten over økonomien i et menighedsråd i øjeblikket ofte samles hos nogle få menighedsrådsmedlemmer med viden om økonomi eller hos en regnskabsfører uden for menighedsrådene, fordi de - uden at ville det - får ”patent” på økonomien. 

Det ønskværdige er en klar præcisering af den disponible kassebeholdning, og at menighedsrådene kan aflæse, hvad midlerne er blevet anvendt til, samt at der i kvartalsrapporterne kommer til at indgå en status på de frie midler.

Forsøget gennemføres i samarbejde med et udvalg af fynske provstier i første omgang Kerteminde provsti.

Hvad gør et provsti, der ønsker at deltage?

Kontakt kontorchef Asger Gewecke, Fyens Stift kmfyn@km.dk