Fristift-forsøg i Fyens Stift
At give mulighed for at udtage liste i prioriteret rækkefølge til prøveprædiken på orienteringsmødet i forbindelse med præsteansættelse

Forsøg 15: At give mulighed for at udtage liste i prioriteret række-følge til prøveprædiken på orienteringsmødet i forbindelse med præsteansættelse

Forsøgsbeskrivelse

Forsøget går ud på at forenkle proceduren ved præsteansættelse og gøre ansættelsesprocessen kortere. Menighedsrådet laver fremover på orienteringsmødet en prioriteret liste med ansøgere, som kan indkaldes til prøveprædiken, hvis der bliver behov for det.

Baggrunden for forsøget er, at der ofte er ansøgere til præstestillinger, som trækker sig, fordi de har fået et andet embede. Det vil derfor være praktisk, at provsten i de tilfælde, hvor en ansøger trækker sig fra en prøveprædiken, kan indkalde en anden ansøger til prøveprædiken uden at der først skal arrangeres et nyt orienterende møde.

Forsøget kan gennemføres ved en tilføjelse til protokollen til det orienterende møde, som ser sådan ud:

Menighedsrådet pegede på følgende navne i prioriteret rækkefølge.

1

2

3

4

5

6

7

Rådet udtog nr. 1-3 til prøveprædiken og bemyndigede provsten til i tilfælde af frafald blandt nr. 1-3 yderligere at kontakte til og med ansøger nr. 5.

Hvad gør et menighedsråd, som ønsker at deltage i forsøget?

På det orienterende møde før ansættelsen aftales det med biskoppen, at man deltager i forsøget.