Fristift-forsøg i Fyens Stift
Bindende konsulentrunder

Forsøg 5: Bindende konsulentrunder

Forsøgsbeskrivelse

Forsøget går ud på at forenkle sagsbehandlingen ved de byggesager, der kræver stiftets godkendelse. Det sker ved, at man laver bindende konsulentrunder, hvor stiftets afgørelse bliver truffet på stedet.  

Baggrunden for forsøget er, at byggesagsbehandling kan opleves tung og krævende for et menighedsråd. Det gælder især menighedsråd, som kun har få sager, og hvor der er langt imellem dem.

Forsøget tilrettelægges således, at stiftsøvrigheden i forbindelse med indkaldelse til konsulentrunden har foretaget en screening af sagerne. Stiftsøvrigheden oplyser i dagsordenen, at der er lagt op til et bindende konsulentbesøg. Konsulenterne tillægges indsigelsesret, hvis de ikke mener, at sagen er fuldt oplyst.

I forsøget vil der være mulighed for fremrykkede konsulentrunder, så konsulentrunder kan bruges allerede fra det tidspunkt, hvor provstiudvalget har godkendt en finansieringsplan og inden menighedsrådet har brugt alt for mange penge på arkitekter og andre rådgivere.

Hvad gør et menighedsråd, der ønsker at deltage?

Kontakt kontorchef Asger Gewecke, Fyens Stift kmfyn@km.dk