Fristift-forsøg i Fyens Stift
Dispensation fra samarbejdsreglerne i menighedsrådene

Forsøg 7: Dispensation fra samarbejdsreglerne i menighedsrådene

Forsøgsbeskrivelse

Forsøget går ud på, at to eller flere menighedsråd, der ønsker at samarbejde om bestemte opgaver, ikke længere behøver at udarbejde en vedtægt.

Baggrunden for forsøget er et ønske om enklere sagsbehandling.

Et menighedsråd, der ønsker at indgå en samarbejdsaftale med et eller flere andre menighedsråd, skal fortsat tage stilling til, hvad der samarbejdes om, hvem der deltager i samarbejdet, hvem der leder samarbejdet, økonomien i samarbejdet samt varigheden af samarbejdet. Disse punkter skal behandles og indføres i hvert menighedsråds protokol, men der skal, hvis man deltager forsøget, ikke fremstilles en egentlig vedtægt med deltagernes underskrift. Referaterne træder i stedet for vedtægten.

Samme punkter skal der tages stilling til, hvis et provstiudvalg eller et budgetsamråd behandler en samarbejdsaftale.

Samarbejdsaftalen skal fortsat offentliggøres på Fyens Stifts hjemmeside.

Hvad gør et menighedsråd, der ønsker at deltage i forsøget?

Kontakt kontorchef Asger Gewecke, Fyens Stift kmfyn@km.dk