Fristift-forsøg i Fyens Stift
Enklere og billigere mulighed for at sælge mindre ejendomme

Forsøg 6: Enklere og billigere mulighed for at sælge mindre arealer

Forsøgsbeskrivelse

Forsøget går ud på, at et menighedsråd ved salg af mindre arealer ikke behøver at hente tilbud fra to ejendomsmæglere, og rådet behøver heller ikke sælge arealet gennem en ejendomsmægler. (Sådan som det ellers er beskrevet i ”Cirkulære om fremgangsmåde ved salg af fast ejendom under menighedsrådets bestyrelse”)

Baggrunden for forsøget er, at det kan forekomme meget tungt og omkostningskrævende at følge cirkulærets bestemmelser, når et menighedsråd skal sælge små arealer.  I visse tilfælde dækker salget ikke engang omkostninger til ejendomsmægler.

Hvad gør et menighedsråd, der ønsker at deltage?

Kontakt kontorchef Asger Gewecke, Fyens Stift kmfyn@km.dk