Fristift-forsøg i Fyens Stift
Fælles lønpolitik for kirkefunktionærer inden for et provsti

Forsøg 12: Fælles løn-politik inden for et provsti

Forsøgsbeskrivelse

Forsøget går ud på, at der først udarbejdes en lønstatistik for alle de ansatte i et provsti, og herefter indgås der en samarbejdsaftale om koordineret lønforhandling.

For nogle menighedsråd vil det være en lettelse, at der er en fælles løndannelse, og den største lettelse vil måske forekomme, hvis man har en fælles forhandler for provstiet, der varetager forhandlingerne evt. indenfor et givet mandat. Dette er dog ikke en forudsætning for at deltage i forsøget.

Forsøget tilsigter, at menighedsrådene lettes, at lønglidning undgås, og at der skabes en ensartet lønpolitik i et provsti.

Forsøget er en del af Kirkeministeriets forsøgslovgivning ”Forsøg i Folkekirken” og udbydes under ”forsøgsramme 6”

Læs mere om disse muligheder for forsøg her https://forsogifolkekirken.dk/                  

Hvad gør et menighedsråd eller et provstiudvalg, der ønsker at deltage?

Man henvender sig til provstiet. Provstiudvalget udfylder en forsøgsskabelon og en forsøgsramme, der sendes til biskoppen, som er bemyndiget til at godkende forsøget. Forsøgsskabelonen rekvireres hos Fyens Stift kmfyn@km.dk eller på kirkeministeriets hjemmeside.