Fristift-forsøg i Fyens Stift
Gudstjenestefrekvens

Forsøg 17: Gudstjenestefrekvens

Forsøgsbeskrivelse

Forsøget går ud på, at sogne og pastorater i Fyens stift kan få tilladelse til at forsøge sig med, hvor ofte der skal holdes gudstjenester, og hvordan gudstjenesterne fordeles mellem et pastorats kirker.  

Baggrunden for forsøget er et ønske om i højere grad at give ansvaret for gudstjenestelivet tilbage til præster og menighedsråd i samarbejde med provsten ud fra den grundtanke, at gudstjenesten er den lokale sognekirkes åndedræt.   

Det er en forudsætning for, at man kan få tilladelse at indgå i forsøget:

  • at der mindst én gang om året holdes en samtale på et menighedsrådsmøde om gudstjenestelivet og om hvorvidt antal og form for gudstjenester fortsat svarer til det, der tjener gudstjenestelivet i sognet/pastoratet bedst. I mødet deltager provsten.
  • at der fortsat er jævnlig mulighed for, at man kan få sine børn døbt ved en søndagsgudstjeneste i sognet/pastoratet
  • at der tælles kirkegængere løbende som led i den efterfølgende evaluering.

Hvad gør et menighedsråd og præst, som ønsker at deltage i forsøget?

Præst og menighedsråd kontakter provsten for i fællesskab at drøfte, hvordan der kan skabes de bedst mulige rammer for det lokale gudstjenesteliv. Både hvordan status er aktuelt, og hvad man kunne forestille at ændre.

Herefter indgås en aftale med provsten om det videre forløb. Biskoppen orienteres skriftligt af provsten om indhold, rammer, forløb, plan for evaluering mv, og biskoppen deltager i evalueringen efter det første år.   Provsten kan også inddrage biskoppen tidligere i processen, hvis det ønskes.