Fristift-forsøg i Fyens Stift
Lempelse af budgetproceduren

Forsøg 2: Lempelse af budgetproceduren

Forsøgsbeskrivelse

Forsøget går ud at forenkle budgetproceduren uden at menighedsrådene taber overblikket.

Baggrunden er, at budgetproceduren i øjeblikket er tung og arbejdskrævende for menighedsrådene. Forsøget skal afdække, om det kan lade sig gøre at gennemføre en budgetprocedure uden en foreløbig udmelding af driftsramme og uden at menighedsrådene udarbejder budgetbidrag.

Der udmeldes ikke foreløbig driftsramme. Der udarbejdes ikke budgetbidrag, men menighedsrådene udfylder bilag 5 og 6 i økonomiportalen med evt. ekstraordinære ønsker til drift og anlæg.

Budgettet udarbejdes efter 15. september, når menighedsrådet har fået den endelige driftsramme.

Forsøget er iværksat i Kerteminde Provsti.

Hvad gør et provsti, der ønsker at deltage?

Kontakt kontorchef Asger Gewecke, Fyens Stift kmfyn@km.dk