Fristift-forsøg i Fyens Stift
Liturgiske frisogne

Forsøg 16: Liturgiske frisogne

Forsøgsbeskrivelse

Forsøget går ud på, at sogne, der ønsker at lave mindre ændringer i liturgi og ritualer ved søndagsgudstjenester, kan få lov til det af biskoppen, og dermed blive liturgiske frisogne.

Baggrunden for forsøget er et ønske om at udvikle gudstjenestens liturgi – inden for aftalte rammer – så den passer til det konkrete sogns ønsker.

Hvad gør menighedsråd og præster, som ønsker at deltage i forsøget?

Man drøfter det i menighedsrådet. Evt. kan man i den forbindelse nedsætte en liturgi-arbejdsgruppe

Når man har en nogenlunde idé om, hvad man kunne tænke sig at arbejde med, kontakter man biskoppen, og der holdes et møde mellem biskoppen og menighedsrådet /den liturgiske arbejdsgruppe. På mødet aftales rammer, proces og forløb, herunder endelig godkendelse af forsøget, tidsperiode og evaluering.

Forudsætning for at få tilladelse til at blive liturgisk frisogn/pastorat er, at menighedsråd og sognets faste præst (præster) er enige om det, og at det besluttes på et menighedsrådsmøde.