Fristift-forsøg i Fyens Stift
Ny eller anderledes APV-form for præster

Forsøg 13: Ny/anderledes APV-form for præster

Forsøgsbeskrivelse

Når Arbejdspladsvurderingen (APV) for præster er gennemført i efteråret 2018, ønskes der et forsøg, hvor et eller to provstier evaluerer APV’en og på den baggrund kommer med forslag til forbedringer af APV systemet. Efterfølgende gennemfører provstiet/provstierne et forsøg med den nye APV.

 Baggrunden for forsøget er, at nogle oplever, at det nuværende APV værktøj ”skyder gråspurve med kanoner” og alligevel ikke afdækker væsentlige problemfelter, samt at APV’en besvares af for få og ikke skaber det optimale grundlag for at arbejde med og løse arbejdsmiljørelaterede problemstillinger. 

Håbet er, at forsøget skal føre frem til bedre arbejdsmiljø, mere kvalificeret afdækning af problemfelter, større grad af operationalitet i efterbehandlingen af APV, større gennemsigtighed for de deltagende præster/provster og hele arbejdsmiljøorganisationen, viden og accept af den måde APV gennemføres på og bruges, større accept af APV som fælles værktøj samt større viden hos præster og provster om eksisterende øvrige værktøjer, når det kommer til arbejdsmiljøproblemstillinger.

Hvad gør et provsti, som ønsker at deltage?

Når APV’en er gennemført i slutningen af 2018, drøfter den lokale arbejdsmiljøgruppe (provst og arbejdsmiljørepræsentant) med inddragelse af tillidsrepræsentanten, om man ønsker at deltage i forsøget. Ønsker man det, rettes henvendelse til Fyens Stift kmfyn@km.dk.