Fristift-forsøg i Fyens Stift
Provstikonsulent, der tillige har ansættelse i Fyens Stift

Forsøg 10:  Provsti-konsulent, der tillige har ansættelse i Fyens Stift

Forsøgsbeskrivelse

Forsøget går ud på, at en af Fyens Stifts medarbejdere med kendskab til løn- og personaleforhold ansættes på deltid i et provsti som provstikonsulent.

Baggrunden er et ønske fra et provsti i stiftet om en sådan ordning. Ordningen skal sikre en høj faglighed samt ensartethed og gennemsigtighed i personaleadministrationen. Desuden bliver personalekonsulentordningen mindre sårbar ved sygdom og barsel.

Forsøget er allerede iværksat ét sted, idet Svendborg Provsti og Fyens Stift har indgået en aftale om, at Svendborg Provsti ansætter én af stiftets medarbejdere på deltid.

Forudsætningen for, at man kan deltage i forsøget, er, at der er taget stilling til habilitetsspørgsmålet. Personhabiliteten indebærer, at en medarbejder, der er ansat i både provsti og stift ikke kan deltage i niveau 2 forhandlinger. Det er endvidere en forudsætning, at der er skarpe skel mellem medarbejderens involvering i provstiet og de øvrige stiftsmedarbejderes involvering.

Hvad gør et provsti, der ønsker at deltage?

Kontakt kontorchef Asger Gewecke, Fyens Stift kmfyn@km.dk