Fristift-forsøg i Fyens Stift
Suppleanters status i menighedsrådene

Forsøg 8: Suppleanters status i menighedsrådene

Forsøgsbeskrivelse

Forsøget går ud på, at suppleanter til menighedsråd kan deltage i alle menighedsrådsmøder på lige fod med fungerende medlemmer dog uden stemmeret, og at suppleanterne kan medvirke på lige fod med fungerende medlemmer for så vidt angår præsteansættelser – dog uden stemmeret.

Baggrunden for forsøget er, at nogle menighedsråd ønsker at sikre, at suppleanter til menighedsrådet får større indflydelse i rådet og er bedre forberedt, når de eventuelt skal indtræde i rådet.

Hvad gør et menighedsråd, der ønsker at deltage?

Menighedsrådet sender en ansøgning til biskop Tine Lindhardt kmfyn@km.dk med ønske om at deltage i forsøget. Det er biskoppens udgangspunkt, at de menighedsråd, der ønsker at deltage, kan være med i forsøget.