Fristift-forsøg i Fyens Stift
Tidsbegrænsede aftaler om konsulentbistand

Forsøg 9: Tidsbegrænsede aftaler om konsulentbistand

Forsøgsbeskrivelse

Forsøget går ud på, at menighedsråd og provstiudvalg sammen får mulighed for at tilkøbe konsulentbistand til at løfte dele af det økonomiske ansvar og tilsyn, uden at de behøver at udarbejde en samarbejdsaftale.

Baggrunden er, at det nogle steder har virket som en hæmsko, at man skulle udarbejde en samarbejdsaftale. Ønsket er at stimulere anvendelse af konsulentbistand til tidsbegrænsede og formålsbestemte projekter til gavn for den folkekirkelige økonomistyring.

Eksempler kunne være, at man antager konsulentbistand til beregning af den korrekte momsprocent i de enkelte kirkekasser, konsulentbistand til genberegning af kirkegårdstakster, konsulentbistand til fælles indkøbsordning eller konsulentbistand til efterprøvning af tilbud på anlægsarbejder og større anskaffelser.

Hvad gør et menighedsråd eller et provstiudvalg, der ønsker at deltage?

Man henvender sig til provstiet