Fortsæt til hovedindholdet
Kirken på Landet
Seminar om kirken i sommerlandet

Kirken i sommerlandet

Der blev holdt konference om kirken i sommerlandet på Sanderumgård den 27. oktober 2021. 

Den 24. marts 2022 er der en opfølgende konference, hvor man mødes igen for at holde hinanden fast på, at der ’sker noget’ på området – det er også på Sanderumgård

Tekst: Vita Andreasen, præst for Kirken på landet

Fyn er en dejlig ø, og Fyn er begunstiget med en række smukke kystnære centerbyer, herlige badestrande, det sydfynske øhav, Ærø og Langeland, - listen af skønne inspirerende steder er lang. Slotte og herregårde kunne føjes til. Sommeren er lang, og vi kan være kirke i sommerlandet på andre måder end om vinteren, det er filosofien bag denne indsats.

Sanderumgård er et sådant smukt sted. Netop her i ’vognporten’ mødtes 25 ildsjæle for at dele erfaringer om, hvordan kirken i sommerlandet kan åbne sig for lokale, sommerhusgæster og turister. Eva Bernhagen, sognepræst på Læsø delte ø-erfaringer med os, lokale fynske ildsjæle kom med input, og Pernille og Anders Holmskov fra HolmskovConsult  faciliterede en samtale, hvor idéer og erfaringer blev kastet op i luften. Sammen forpligtede vi hinanden på at gå hjem for at arbejde videre med idéerne lokalt. Fælles var en stolthed, glæde og lyst til at få sat landsbykirkerne mere i spil i sommerperioden i den smukke natur og med smukke kirker og kirkegårde.  Det bliver spændende at indhøste erfaringer ved opsamlingsmødet i marts. Nye ildsjæle må gerne tilslutte sig dette initiativ.

Det kom også frem i oktober, at det selvfølgelig er en ny måde at tænke på. For sommeren er jo også den tid, hvor præster og medarbejdere afvikler ferie. Og i vores KPL netværk har vi lovet at tage det med videre til provster og biskoppen. Men samtidigt var holdningen, at det må der findes løsninger på, for vi har lyst til at gøre Kirken i sommerlandet synlig lokalt og på provsti- og stiftsplan. Visit Fyn har også fulgt med i vores samtaler.

De næste måneder vil lokale ildsjæle mødes for at finde lokale muligheder: Kan en sommergudstjeneste finde sted på stranden eller i et sommerhusområdet? Pårørende kunne inviteres til sommergudstjeneste i kirken med efterfølgende kirkegårdsvandring med fortællinger undervejs, vandreture på kirkestier med medbragt kaffe og gudstjeneste i kirken til sidst. Fælles cykletur fra kirke til kirke – og fortælling eller gudstjeneste undervejs. Pilgrimsvandreture. Mange idéer var i spil. Vi glæder os til marts, hvor vi vil  inspirere hinanden til at arbejde videre med idéerne.

I KIRKEN PÅ LANDET netværket finder I: 

  • Keld Balmer Hansen, provst
  • Hanne Wolfsberg fra stiftsrådet (Erik Vind har været med de sidste år)
  • Vita Andreasen, præst for kirken på landet i Fyens stift. 

Sådanne 3 personers netværksgrupper findes nu i alle stifter, og vi mødes et par dage i august hvert år. Emnerne for denne tre års periode er:

2021 – kirken i sommerlandet

2022 – diakoni

2023 – landsbykirkernes anderledes brug

Hvert år vil der blive sammensat en arbejdsgruppe, der skal videreudvikle på disse emner i Fyens stift. Lige nu er vi ved at sammensætte gruppen, der skal arbejde med kirken i sommerlandet det næste års tid.

På netværkets vegne - lad os inspirere hinanden

Vita Andreasen

www.4kirker.dk