Nyheder til menighedsrådene
Nyheder

MobilePay i kirken

MobilePay bliver brugt af flere og flere kirker i forbindelse med indsamling. Læs her, hvordan man gør, og hvordan man holder styr på det

MobilePay bliver brugt af flere og flere kirker i forbindelse med indsamling 

Indsamling/kollekt ved brug af MobilePay
Ved cirkulære om indsamling i kirkerne, jf. cirk. nr. 10217 af 1. december 2016, er det nu muligt for menighedsrådene at anvende elektroniske betalingsløsninger til indsamling.

I praksis anvendes MobilePay, der for nuværende er eneste udbyder af en digital løsning, der kan anvendes til indsamlingsformål.

Oprettelse af digital betalingsløsning
Ved oprettelse af MobilePay, skal menighedsrådet vælge erhvervsløsningen – ikke den private.

Menighedsrådet skal under erhverv vælge den løsning, der hedder MobilePay MyShop, som er designet til nemt at modtage og håndtere betalinger.

Oprettelse sker på mobilepay.dk – link til oprettelse af løsningen MyShop.

Det er ikke nødvendigt at bruge et mobilnummer for at oprette løsningen, men da løsningen er app-baseret, skal der bruges en mobiltelefon.

MobilePay Erhverv skal bruge følgende oplysninger i forbindelse med oprettelsen:

  • Menighedsrådets cvr nr.
  • Bestyrelsesoversigt indeholdende cpr. nr. for alle i menighedsrådet
  • Kopi af gyldigt pas/kørekort samt sundhedskort af formanden

Et nummer til hver indsamling
Efter reglerne skal indsamlede beløb fra elektroniske betalingsløsninger indsættes på en særskilt konto, indtil afregning finder sted.

Med MobilePay løsningen er det muligt at oprette flere/nye numre, og der kan derfor med fordel oprettes et særskilt nummer for hver indsamling, der foretages i kirken.

Opgørelse, pris og regnskab
Når en indsamling er slut, skal der ske en opgørelse af de indsamlede midler ved den digitale betalingsløsning, inden de fordeles til deres formål.

Ved opgørelsen er det væsentligt at være opmærksom på, at omkostninger i forbindelse med indsamling skal afholdes af kirkekassen. 

Det koster et gebyr, hver gang der foretages en transaktion på MobilePay. For de første 1.999 transaktioner (årligt), koster det 0,75 kr., og disse skal betales af kirkekassen. Gebyret bliver fratrukket den konto, som er tilknyttet, og det skal derfor udlignes ved opgørelsen af de indsamlede midler.

Beslutningen om at anvende digital betalingsløsning
Det er menighedsrådet, der kan beslutte at anvende en digital betalingsløsning. 

Mulighed for gebyrfritagelse

MobilePay har oplyst, at de for nuværende er indstillet på at give favør til Folkekirken, og de tilbyder derfor gebyrfritagelse ved indsamlinger i Folkekirken. For at få gebyrfritagelse skal menighedsrådet ved oprettelsen af løsningen oplyse, at der er tale om indsamling inden for Folkekirken. Menighedsråd, der allerede har oprettet løsningen, kan kontakte MobilePay, for at få gebyrfritagelse fremover.

Tekst: Vejledningen er udarbejdet af stiftsfuldmægtig Gry Hammerschmidt Christensen, Viborg Stift