Nyheder til menighedsrådene
Nyheder

Ny lov om menighedsrådsvalg

Fra valget i 2020 bliver valgforsamlinger en fast del af valget

Klik på billedet og se en lille film om den nye valglov

Udgangspunktet for menighedsrådsvalgene bliver fremover, at engagerede menigheder sammensætter et menighedsråd. 

Samtidig indfører loven et nyt obligatorisk møde, valgforsamlingen, som skal holdes tredje tirsdag i september og samle kandidaterne til debat og en efterfølgende hemmelig, skriftlig afstemning.

Inden den nye valgforsamling i september skal det siddende menighedsråd  indkalde til et orienteringsmøde om foråret. Efter orienteringsmødet er der god tid for gamle og nye kandidater til at overveje at stille op til menighedsrådet om efteråret. 

Læs mere om loven på Landsforeningen af Menighedsråds hjemmeside