Fortsæt til hovedindholdet
Kirketælling i Fyens Stift
Kirketal 2014

Resultater af kirketælling 2014

Resultat af kirketælling i Fyens Stift 2014

Bemærkninger til kirketallene for 2014
Sognene har fået følgende retningslinjer for, hvad der skulle tælles med og ikke tælles med i tallene.  

  • Fælles gudstjenester – f.eks. friluftsgudstjeneste 2. pinsedag tælles kun i det sogn/den kirke, hvor gudstjenesten afholdes
  • Gudstjenester den 24. december noteres i skemaet for søn- og helligdage
  • Vielser i det fri tælles i det sogn/kirke, hvor vielsen gennemføres
  • Plejehjemsandagter tælles med som hverdagsgudstjenester
  • Konfirmandandagter tælles ikke med
  • Babysalmesang tælles ikke med, med mindre aktiviteten har gudstjenestekarakter 
  • Koncerter tælles ikke med, med mindre aktiviteten har gudstjenestekarakter 
  • Kirkelige handlinger i de kommunale kapeller tælles ikke med 


I forhold til den seneste tælling fra maj 2013 til april 2014 skal det bemærkes, at plejehjemsgudstjenester nu tælles med som hverdagsgudstjenester – og at alle forårets konfirmationsdage er kommet med i kalenderårsoptællingen – i modsætning til sidst, hvor april´13 konfirmationer ikke indgik i tallene.