Fortsæt til hovedindholdet
Kirketælling i Fyens Stift
Kirketal 2015

Resultater af kirketælling 2015

Bemærkninger til Kirketallene 2015

Sognene har fået følgende retningslinjer for, hvad der skulle tælles med og ikke tælles med i tallene. 

  • Der er som hovedregel tale om en gudstjeneste, når der medvirker en præst i kjole og krave, når der sker tekstlæsning, når der prædikes, og når der læses en bøn og/ eller velsignelsen lyses, og når handlingen er åben for offentligheden
  • Fælles gudstjenester – f.eks. friluftsgudstjeneste 2. pinsedag tælles kun i det sogn/den kirke, hvor gudstjenesten afholdes
  • Gudstjenester den 24. december noteres i skemaet for søn- og helligdage
  • Vielser i det fri tælles i det sogn/kirke, hvor vielsen gennemføres
  • Plejehjemsandagter tælles med som hverdagsgudstjenester
  • Konfirmandandagter tælles ikke med
  • Babysalmesang tælles ikke med, med mindre aktiviteten har gudstjenestekarakter – se ovenfor
  • Koncerter tælles ikke med, med mindre aktiviteten har gudstjenestekarakter – se ovenfor
  • Kirkelige handlinger i de kommunale kapeller tælles ikke med.