Fyens Stift
Legater

Legater i
Fyens Stift

Et antal legatportioner er ledige til uddeling ultimo december i nedennævnte legat.

Ansøgningsfrist: 30. september 2019.

Lundegaards Stiftelses Legat, der kan søges af:

Kvinder og mænd, der er hjemmehørende i Fyens Stift, der på grund af sygdom og anden utilregnelig årsag har støtte behov. 

Ansøgningsskema kan hentes her

uddannelsessøgende, der er hjemmehørende i Fyens Stift eller hvor institutionen er hjemmehørende i Fyens Stift, med henblik på påbegyndelse eller fuldførelse af offentlig anerkendt uddannelse her i landet. 

Ansøgningsskema kan hentes her 

unge, hvis forældre er bosiddende i Fyens Stift, til uddannelse inden for landbrug, gartneri- og mejerifaget og dermed beslægtede erhverv på højere læreanstalter, statsanerkendte landbrugsskoler og lign. uddannelsessteder. 

Ansøgningsskema kan hentes her

enker efter eller døtre af offentlige ansatte eller ansatte i koncessionerede selskaber, såfremt de pågældende har haft deres virke i Fyens Stift, og har behov for økonomisk støtte på grund af alder, sygdom el. lign. 

Ansøgningsskema kan hentes her 

personer, der har drevet selvstændig næringsvirksomhed som handlende i Fyens Stift, og har behov for økonomisk støtte på grund af alder, sygdom el. lign. 

Ansøgningsskema kan hentes her