Fyens Stift
Legater

Legater i
Fyens Stift

Et antal legatportioner er ledige til uddeling ultimo december i nedennævnte legat

Ansøgningsfrist: 30. september 2021.

Lundegaards Stiftelses Legat kan søges af:

kvinder og mænd, der er hjemmehørende i Fyens Stift, der på grund af sygdom og anden utilregnelig årsag har støtte behov.

Ansøgningsskema kan hentes her

uddannelsessøgende, der er hjemmehørende i Fyens Stift eller hvor institutionen er hjemmehørende i Fyens Stift, med henblik på påbegyndelse eller fuldførelse af offentlig anerkendt uddannelse her i landet.

Ansøgningsskema kan hentes her

unge, hvis forældre er bosiddende i Fyens Stift, til uddannelse inden for landbrug, gartneri- og mejerifaget og dermed beslægtede erhverv på højere læreanstalter, statsanerkendte landbrugsskoler og lign. uddannelsessteder

Ansøgningsskema kan hentes her

enker efter eller døtre af offentlige ansatte eller ansatte i koncessionerede selskaber, såfremt de pågældende har haft deres virke i Fyens Stift, og har behov for økonomisk støtte på grund af alder, sygdom el. lign.

Ansøgningsskema kan hentes her

personer, der har drevet selvstændig næringsvirksomhed som handlende i Fyens Stift, og har behov for økonomisk støtte på grund af alder, sygdom el. lign.

Ansøgningsskema kan hentes her