Fortsæt til hovedindholdet
Økonomi
Ansøgninger om økonomisk støtte

Behandling ansøgninger

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om økonomisk støtte fra det bindende stiftsbidrag

Lovgrundlag

Stiftsrådet kan med udgangspunkt i økonomilovens rammer yde støtte til aktiviteter og projekter. Økonomilovens rammer angiver følgende formål, som det bindende stiftsbidrag kan anvendes til:

  • kommunikation
  • formidling
  • udviklingsprojekter
  • mellemkirkeligt arbejde

Lokal prioritering

Når Stiftsrådet på Fyn behandler ansøgninger sker det ud fra en vurdering af om formålet:

  • 1.Understøtter stiftsrådets fokuspunkter i valgperioden
  • 2.Understøtter initiativer, der kommer det kirkelige liv i hele stiftet til gode
  • 3.Understøtter fælles/ landsdækkende initiativer i Folkekirken

Der ydes som hovedregel ikke støtte til aktiviteter og projekter

  • der som hovedformål understøtter privat virksomhed
  • der har karakter af efteruddannelse, der alene tjener til personlig dygtiggørelse

Ansøgninger behandles som hovedregel på rådets møder. Ansøgninger op til kr. 4.000,00, der falder inden for de ovenfor listede punkter 1-3 kan bevilges administrativt efter forelæggelse for formandsskabet.

Ansøgninger, som falder uden for stiftsrådets besluttede fokusområder, behandles altid på stiftsrådsmøder.

 

Besluttet på Stiftsrådets møde den 9. september 2015.