Økonomi
Kapitalforvaltere 2017

Kapitalforvaltning 2017

Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning har gennemført udbud af opgaven som administrator og kapitalforvaltere for stiftsmidlerne.

Udbuddet er nu afsluttet og der er indgået kontrakt med Jyske Invest om opgaven som administrator. Jyske Invest havde også opgaven som administrator i den forrige kontraktperiode og kender derfor til arbejdet i bestyrelsen med forvaltning af stiftsmidlerne.

Der er indgået kontrakt med: 
Alm. Brand Bank
Danske Capital 
Nordea Asset Management
om opgaven som kapitalforvaltere.

Alle tre kapitalforvaltere er nye i denne sammenhæng og bestyrelsen ser frem til samarbejdet.

Alle kontrakter træder i kraft pr. 1. januar 2017.