Fortsæt til hovedindholdet
Migrant- og mellemkirkeligt udvalg
Konferencen ”Midt iblandt os”

Indtryk fra konferencen ”Midt iblandt os” 

Arrangør: Landsforeningen af Menighedsråd og Folkekirkens Migrantsamarbejde – Nyborg Strand 19. – 20. april 2024

Af: Jesper Hougaard Larsen, projektleder Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense & Projektleder ved Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense.

I Danmark er ca. hver syvende, du møder på gaden, migrant eller barn af en migrant.  For nogen af os er det en så naturlig del af vores hverdag, at vi ikke tænker over at vores nabo, kollega eller mennesket, vi møder i supermarkedet, er migrant. For andre opleves det mere fjernt. Men der findes ikke områder uden migranter. Spørgsmålet er nemlig ikke, hvorvidt der er migranter i vores lokalområde. Spørgsmålet er, hvilke migranter det er.

På konferencen blev mange temaer drøftet vdr. flygtninge og indvandrere:

Hvilke kulturer og traditioner kommer migranter og efterkommere fra? Sociale, religiøse osv.

Hvilken kulturer og traditioner lever migranter og efterkommere i? Og hvilken betydning har disse for dem.

Hvordan kan vi introducere dem til vores kulturer og traditioner og byde dem velkommen ind for? Som kirke, som civilsamfund og som kommune? Hver for sig og i fællesskab

Ca. 100 deltagere var samlet gennem 2 dage på Nyborg Strand for at høre foredrag og deltage i forskellige workshops. Undertegnede stod selv for en workshop om Liturgi og Ritualer med migranter in mente.

Fredagen begyndte med foredrag af Stian Sørlie Eriksen (fra Videnskabelige Højskole i Stavanger), som har forsket i afrikanske og asiatiske migrantmenigheder og deres missionsforståelse. Endvidere har han været tovholder på et forskningsprojekt om kristne migranters møde med Den norske kirke.

Herefter talte Annika Hvithamar (fra Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet) om migranter fra det tidligere Sovjet.

Astrid Trolle (også fra Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet) holdt oplæg om migranter fra Asien. Astrid har bl.a. forsket i kristendom blandt filippinske migranter.

Fredag eftermiddag havde fokus på forholdet mellem det kommunale og det kirkelige perspektiv med oplæg af sognepræst Peter Sode Jensen og chef for Kultur og Fritid i Esbjerg Kommune, Ulla Visbech. Temaet blev afsluttet med et oplæg ved Mai Bjerregaard Andersen (FTS-Svendborg, præst for flygtninge og indvandrere) om FTS’ rolle på integrationsområdet.

Lørdagen var helliget workshops. Dagen blev indledt ved Søren Dalsgaard og Berit Weigand Berg fra Folkekirkens Migrantsamarbejde, der talte om hvordan arbejdet med migranter har grundfæstet sig i Folkekirken.

I de mange workshops blev følgende emner drøftet:

Migranter set med grundtvigske briller ved Birgitte Rosager Møldrup, sognepræst og medlem af Grundtvigsk Forums styrelse.

Liturgi og ritualer med migranter in mente ved Jesper Hougaard Larsen, projektleder ved FTS-Odense og præst for flygtninge og indvandrere. Udgangspunktet i denne workshop var de internationale gudstjenester i Odense Domkirke, hvor fokus er en meget klassisk dansk liturgi. I workshoppen blev der bla. diskuteret, hvordan det er muligt at integrere andre liturgiske led fra andre kirketraditioner end den der kendes fra folkekirken, uden at vi mister forbindelsen til ”vores egen” tradition.

Migranter som ansatte i Folkekirken ved Søren Dalsgaard fra Folkekirkens Migrantsamarbejde.

Migranter og dobbeltidentitet ved Berit Weigand Berg (Folkekirkens Migrantsamarbejde og Kirkefondet).

Den svenske kirkes arbejde med migranter ved Beatrice Lönqvist og Caollina Nilsson.

Migranter og kristendomsundervisning ved Nørrelandskirken i Holstebro ved Tinne Hornstrup og Marie Ammitzbøl.

Migrantmenigheder i Folkekirken – samarbejder, udlån af lokaler og teologi.

Migranters gravsteder på danske kirkegårde ved Berit Weigand Berg (Kirkefondet).

Migranters vej ind i folkekirken ved Jais Poulsen, lektor på FUV.

Migranter, musik og kor ved Lars Bak, organist ved Apostelkirken, Vesterbro.

Folkekirkens for Internationals – folkekirken for engelsktalende i København.

Migranter på kirkekontoret ved kordegn Jannie Henriksø og Berit Weigand Berg.

Dagen sluttede med en replik ved formand for Landsforeningen af Menighedsråd, Anton Pihl.

Det er vigtigt med sådanne konferencer, hvor vigtige emner i forholdet mellem majoritetskirken (Folkekirken) og minoritetskirkerne (migrantmenighederne) bliver drøftet.

Disse drøftelser har jeg selv været en del af gennem mere end 16 år. Vi bliver næppe færdige med drøftelserne, og godt for det. De nye mennesker i vores samfund (og efterkommere af de nye mennesker) er for de flestes vedkommende kommet for at blive. Den virkelighed kan vi ikke undlade at forholde os til.

Hvorvidt nogle af dem skal integreres i folkekirken eller ej, er det ikke enkelt at give et klar svar på. Der er fortsat bump på vejen, der er forskellige i kirkelige traditioner, kulturer og ikke mindst teologi, når det gælder samtalen mellem folkekirkemenigheder og migrantmenigheder. Vi behøves ikke at være enige om alt (og det bliver vi næppe), men som majoritetskirke er det afgørende, at vi giver plads og rum for samtalen og står godt rustet til at møde flygtninge og indvandrere med åbenhed og accept.

Det kan sådan en konference være med til at udvirke.