Udvalg
Udvalg for Kirke, religion og mission

Udvalg for Kirke, religion og mission 

Stiftsrådets udvalg for kirke, religion, mission beskæftiger sig med mellemkirkelige opgaver, opgaver i relation til religionsmøder (herunder Folkekirke og Religionsmøde) og opgaver relateret til mission.

Visionen for udvalget er at overskride grænser. Grænser mellem religioner og kulturer, grænser mellem kristne kirkesamfund og grænser blandt folkekirkemedlemmer.

Visionen om at overskride grænser skal i det konkrete arbejde bredes ud over hele stiftet i en vekselvirkning mellem lokalt engagement og central inspiration.

Udvalgets medlemmer: 

Birte Jacobsen: bijac@km.dk

Paul Verner Skærved: pvskaerved@gmail.com

Bente Kaysen: h.kaysen17@gmail.com

Sekretær for udvalget Pernille Hach, Fyens Stift