Godkendte arbejder og ydede lån
Godkendte arbejder 2017

Godkendte arbejder
og ydede lån af stiftsmidler i 2017

Januar

09.01.17       

Haarby sogns Menighedsråd tilladelse til ændret udførelse af skotrende på Haarby kirke.

09.01.17

Søllinge sogns Menighedsråd tilladelse til indvendig istandsættelse og nyt varmeanlæg i Søllinge kirke. Bevilling af lån i stiftsmidlerne på op til 1.425.000 kr. til delvis finansiering af projektet.

23.01.17

Nyborg sogns Menighedsråd tilladelse til gravearbejder i forbindelse med etablering af urnehave med vandbassiner på Nyborg gl. kirkegård.

23.01.17

Nr. Broby sogns Menighedsråd tilladelse til udbedring af hærværksskader på kistekårde og kollektbakke i Nr. Broby kirke.

26.01.17

Svanninge sogns Menighedsråd tilladelse til nedtagning af nordre pulpitur og forundersøgelse af gulv/terrændæk i Svanninge kirke. 

Februar

06.02.17

Særslev-Ejlby-Melby sognes Menighedsråd tilladelse til indvendig kalkning og istandsættelse af kalkmalerier i Særslev kirke.

06.02.17

Gislev sogns Menighedsråd tilladelse til istandsættelse af udvendigt murværk i Gislev kirkes nordre korsarms gavl.

22.02.17

Ansgars sogns Menighedsråd tilladelse til udskiftning af Ansgars kirkes tegltag.

27.02.17

Hesselager sogns Menighedsråd tilladelse til omlægning af tagflader og istandsættelse af tagværk i Hesselager kirke. Bevilling af lån i stiftsmidlerne på op til 8.200.000 kr. til fuld finansiering af projektet.

27.02.17

Middelfart sogns Menighedsråd tilladelse til gravearbejder på Middelfart Vestre kirkegård samt ændringer i kirkegårdens indhegning som led i Projekt KlimaByen i Middelfart.  

Marts 

April 

Maj 

04.05.17

Svanninge sogns Menighedsråd, afgørelse om ændring af vilkår (deponering af nedtagne pulpiturdele) for tilladelse til nedtagning af nordre pulpitur.

09.05.17

Lunde sogns Menighedsråd (Nordfyn) tilladelse til omsætning af stendiger ved Lunde kirke.

15.05.17

Sdr. Broby sogns Menighedsråd tilladelse til istandsættelse af historisk inventar i Sdr. Broby kirke (delafgørelse)

18.05.17

Hou-Stoense-Snøde sognes Menighedsråd, godkendelse af ændringsforslag til godkendt forslag til indvendig istandsættelse af Hou kirke.

22.05.17

Fjelsted-Harndrup sognes Menighedsråd tilladelse til opførelse af ny graver- og sognehusbygning på Fjelsted kirkegård.

24.05.17

Ørbæk sogns Menighedsråd bevilling af lån i stiftsmidlerne på op til 5.550.917 kr. til indvendig istandsættelse af Ørbæk kirke.

31.05. Langå-Øksendrup-Svindinge sognes Menighedsråd bevilling af lån i stiftsmidlerne på op til 2.180.000 kr. til delvis finansiering af renovering af Langå præstegård efter skimmelsvampeangreb. 

Juni

08.06.17

Nyborg sogns Menighedsråd tilladelse til udvidelse og istandsættelse af Nyborg kirkes orgel.

09.06.17

Dalby-Stubberup sognes Menighedsråd tilladelse til ændringer i indgangsparti til Stubberup kirkegård (nyt trappegelænder og ny låge).

15.06.17

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev sognes Menighedsråd tilladelse til istandsættelse af Fuglsbølle kirkes våbenhusgavl.

19.06.17

Dalby-Stubberup sognes Menighedsråd tilladelse til udlægning af nyt teglstensgulv og kalkning af vægge i Stubberup kirkes våbenhus.

19.06.17

Skellerup-Ellinge sognes Menighedsråd tilladelse til omlægning af tegltag på nordsiden af Ellinge kirkes kor.

26.06.17

Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup sognes Menighedsråd bevilling af lån i stiftsmidlerne på op til 4.400.000 til fuld finansiering af nyt sognehus ved Vester Skerninge kirke.

27.06.17

Særslev-Ejlby-Melby sognes Menighedsråd godkendelse af nyt projekt til indvendig kalkning og istandsættelse af kalkmalerier i Særslev kirke samt bevilling af lån i stiftsmidlerne på op til 2.575.000 kr. til finansiering af projektet.

28.06.17

Thurø sogns Menighedsråd tilladelse til nystaffering af Thurø kirkes middelalderlige fløjaltertavle.

 

29.06.17

Fjelsted-Harndrup sognes Menighedsråd tilladelse til renovering af kirkegårdsmur ved Fjelsted kirkegård. 

Juli

 06.07.17

Gudme-Brudager sognes Menighedsråd tilladelse (efter prisindhentning) til forhøjelse af lån i stiftsmidlerne med 100.000 kr. til et lån på op til 1.100.000 kr. til istandsættelse af tagværk på Brudager kirke.

06.07.17

Korsløkke sogns Menighedsråd tilladelse til udskiftning af tegltage på Odense, Vor Frelsers kirke.

06.07.17

Diernæs sogns Menighedsråd tilladelse til omsætning af stendige ved trappe i indgangsparti til Diernæs kirkegård.

07.07.17

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev sognes Menighedsråd tilladelse til istandsættelse af altertavle i Fuglsbølle kirke.

11.07.17

Nr. Nærå sogns Menighedsråd tilladelse til ændringer i indgangsparti/indkørsel til materialeplads ved Nr. Nærå kirkegård.

28.07.17

V. Hæsinge-Sandkholts Lyndelse sognes Menighedsråd tilladelse til at undlade at genopsætte panelvæg ved alter i V. Hæsinge kirke. 

August

17.08.17

Orte sogns Menighedsråd tilladelse til istandsættelse af jernvinduer i Orte kirke.

22.08.17

Skellerup-Ellinge sognes Menighedsråd tilladelse til udskiftning af rådsskadede dele i tagværket i forbindelse med omlægning af tegltag på Ellinge kirkes kor.

31.08.17

Padesø sogns Menighedsråd tilladelse til ombygning af kapel- og graverhus samt tilbygning til redskabshus på Padesø kirkegård. 

September

01.09.17

Rønninge sogns Menighedsråd tilladelse til istandsættelse af våbenhus, opsætning af forsatsvinduer og udførelse af niveaufri adgang til Rønninge kirke.

08.09.17

Langå-Øksendrup-Svindinge sognes Menighedsråd godkendelse af ændringsforslag til godkendt forslag til indvendig istandsættelse af tårnrum i Svindinge kirke

 11.09.17

Egense sogns Menighedsråd tilladelse til istandsættelse af udvendigt murværk i Egense kirkes østgavl og to stræbepiller.

11.09.17

Hou-Stoense-Snøde sognes Menighedsråd tilladelse til opsætning af tavlekroge i Stoense kirke til ophængning af kirkekunst.

14.09.17

Søllinge sogns Menighedsråd godkendelse af ændringsforslag til godkendt istandsættelsesforslag for Søllinge kirke.