Fortsæt til hovedindholdet
Til præster om Fyn faster og fester
Askeonsdagsliturgi

Askeonsdagsliturgi

Liturgi til Askeonsdag v. Pernille Svendsen

Præludium

1.  salme: 413 – Vi kommer, Herre, til dig ind.

Hilsen uden svar (eks. Nådeshilsen)

Bøn, eksempelvis:

Gud, himmelske Far! Vis mig, hvad det vil sige at tjene dig og min næste i kærlighedens cirkel. Giv mig mod til at bøje mig ned, så jeg kan løfte min næste op, hele det menneske, som du lægger i mine hænder. Giv mig også mod til at bøje mig ned, Så du, i Kristus, kan løfte mig op. Hjælp mig til at se det underfulde i at du, i Kristus, bøjer dig ned og bliver menneske, for at jeg kan stå foran din trone og tage min egen krone af. Gud, gør mit liv til tjeneste for dig.

Amen.

Læsning: eks. Matt. 4, 1-11

2. salme: 335  –  Flammerne er mange

Læsning: eks. Matt. 6, 16-21

Refleksion over fasten og at give afkald på, for at få noget nyt givet

Stilhed 5 minutter

Kort introduktion til korstegnelsen og praksis

Korstegnelse i panden med aske ledsaget af ord som ”Husk på at du er støv og at Gud giver dig liv” ”I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn” eller andre velvalgte ord (Korstegnelse kan gøres med en finger eller en blød pensel. Palmegrene fra sidste års palmesøndag eller anden aske opbevares i en lille skål. Evt med lidt olivenolie eller rosenolie i)

3. Salme: 131- Blåt vælded lys frem bag skyers skred

Bøn, eks. fadervor

Velsignelse

4. salme: 367 – Vi rækker vore hænder frem

Postludium