Fortsæt til hovedindholdet
De 10 fynske provstier
Assens Provsti

Ole Hyldegaard Hansen, Provst i Assens

Assens Provsti

 

Har provstiet et særligt teologisk retningspræg?

Bred folkekirkelighed, da de kirkelige vækkelser i 1800-tallet ikke for alvor slog rod på Vestfyn.

Hvorfor skal man søge stilling i dit provsti?

Der er meget åbne og frie forhold med mulighed for at sætte sit præg på sit virke.

Hvordan er samarbejdsformen i provstiet f. eks. med hensyn til ferieplanlægning osv.?

I de fleste embeder aftales frihed/fravær med en nabokollega.

Hvilke konventer findes der i provstiet?

4 årlige faglige provstipræstemøder. Det tidligere årlige præstekonvent med ægtefæller er pt. på standby. Hvert 3. eller 4. år tager præsterne på studietur i 5 dage. I 2015 til de lutherske byer, i 2019 til Rom.

Hvordan fastholdes fagligheden blandt provstiets præster?

Kurser under TPC eller FUV. Nogle har taget en master.

Er der planer om ændringer i samarbejdsformer – f.eks. oprettelse af teams?

Ikke aktuelt. Dog har nogle landsbypræster fået en kvoteret tilknytning til større pastorater.

Hvordan er den demografiske udvikling?

Stabilt befolkningstal med affolkning i nogle sogne og vækst i andre.

Har du kendskab til kommunale strukturændringer f.eks. i skolestrukturen?

I 2018 er der lukket to landsbyskoler i kommunen.

Hvad vil du selv tilføje som vigtig viden om dit provsti?

Provstiet arbejder målrettet på at kvalitetssikre kirkens kerneopgaver som f.eks. undervisning/formidling via en fælles skoletjeneste i samarbejde med andre provstier som supplement de fine lokale samarbejder mellem præster og skoler. Assistance til personregistrering tilbydes alle provstiets præster som et frivilligt tilbud med hjælp fra provstiets to kordegne.Provstiet har endvidere støttet og iværksat større fælleprojekter som salmemaraton og reformationsmaraton.