Fortsæt til hovedindholdet
De 10 fynske provstier
Bogense Provsti

Keld Balmer Hansen, provst i Bogense Provsti

Bogense Provsti

Har provstiet et særligt teologisk retningspræg?

Provstiet har ikke et særligt teologisk retningspræg. Vi er teologisk forskellige, og samtidig har vi en rigtig god tone blandt præstekolleger.

Hvorfor skal man søge stilling i dit provsti?

Vi er et landprovsti, hvor præsterne er tæt på befolkningen. Mange, der flytter til Nordfyn, gør det blandt andet for at være tæt på naturen.

Hvordan er samarbejdsformen i provstiet f. eks. med hensyn til ferieplanlægning osv.?

Provstiets 15 præster er delt i to grupper, der hver for sig gennemfører den overordnede planlægning af ferie- og fridage.

Hvilke konventer findes der i provstiet?

Provstiets præster samles to gange om året til faglige konventer.

Hvordan fastholdes fagligheden blandt provstiets præster?

Fagligheden blandt provstiets præster fastholdes med de faglige konventer og kurser. Der afholdes også studierejser for provstiets præster.

Er der planer om ændringer i samarbejdsformer – f.eks. oprettelse af teams?

Der er planer om at oprette et team af præster og organister, der skal planlægge og afholde gudstjenester for vore mange sommerturister.

Hvordan er den demografiske udvikling?

Der foregår ikke voldsomme demografiske forskydninger. Befolkningstallet i Nordfyns kommune har over de senere år udvist en svag stigning, og Søndersø og Morud er vokset.

Har du kendskab til kommunale strukturændringer f.eks. i skolestrukturen?

Alt tyder på, at skolestrukturen med landsbyskoler, der går til og med 6. klasse, fastholdes. Alt tyder også på, at Nordfyns kommune vil understøtte og udvikle det folkelige liv, der findes på landet.

Hvad vil du selv tilføje som vigtig viden om dit provsti?

Vi er et samarbejdende provsti. Vi har blandt andet stor glæde af vores skoletjeneste. Og præsterne lægger vægt på et godt kollegialt fællesskab; en gang om måneden møder mange af os op til fælles morgenkaffe