Fortsæt til hovedindholdet
De 10 fynske provstier
Bogense Provsti

Keld Balmer Hansen, provst i Bogense Provsti

Bogense Provsti

Har provstiet et særligt teologisk retningspræg?

Provstiet har ikke et særligt teologisk retningspræg. Præsterne er teologisk forskellige, men vi accepterer hinandens forskelligheder, og der hersker en rigtig god tone blandt præsterne.

Hvorfor skal man søge stilling i dit provsti?

Vi er et overvejende landprovsti, hvor præsterne er tæt på befolkningen. Vi har smukke kirker og en nem adgang til naturen og til Fyns nordkyst.

Hvordan er samarbejdsformen i provstiet f. eks. med hensyn til ferieplanlægning osv.?

Provstiets 15 præster er delt i to grupper, der hver for sig gennemfører den overordnede planlægning af ferie- og fridage.

Hvilke konventer findes der i provstiet?

Provstiets præster samles to gange om året til faglige konventer med efterfølgende fællesspisning.

Hvordan fastholdes fagligheden blandt provstiets præster?

Fagligheden blandt provstiets præster fastholdes ved hjælp af faglige konventer og kurser. Der afholdes også studierejser for provstiets præster.

Er der planer om ændringer i samarbejdsformer – f.eks. oprettelse af teams?

Nej ikke for øjeblikket. Men flere præster har gennem de senere år oplevet at få et tættere samarbejde med kolleger.

Hvordan er den demografiske udvikling?

Der foregår ikke voldsomme demografiske forskydninger. Befolkningstallet i Nordfyns kommune har over de senere år udvist en svag stigning; Otterup, Søndersø og Morud er vokset.

Har du kendskab til kommunale strukturændringer f.eks. i skolestrukturen?

Nej, men der finder en god samtale sted mellem kirkerne og Nordfyns kommune. Der er indledt drøftelser mellem kirkerne på Nordfyn og Nordfyns kommune med henblik på hvordan vi styrker den diakonale indsats.

Hvad vil du selv tilføje som vigtig viden om dit provsti?

Vi er et samarbejdende provsti, hvor vi blandt andet har stor glæde af vores skoletjeneste. Vi er også et provsti, der er nået langt med den grønne omstilling. Og præsterne lægger vægt på et godt kollegialt fællesskab; dem, der har tid og lyst, mødes en gang imellem til fredagshygge