Fortsæt til hovedindholdet
De 10 fynske provstier
Fåborg Provsti

Lars Ole Jonssen, Provst i Fåborg Provsti

Fåborg Provsti

Har provstiet et særligt teologisk retningspræg?

Bredt folkekirkeligt, grundtvigsk

Hvorfor skal man søge stilling i dit provsti?

Lille, overskueligt provsti med god kollegial opbakning, godt kollegialt samvær og samarbejde – p.t. 13 præster

Hvordan er samarbejdsformen i provstiet f. eks. med hensyn til ferieplanlægning osv.?

Provstiet er inddelt i mindre feriegrupper, som med respekt for hinandens ønsker selv får kabalen til at gå op

Hvilke konventer findes der i provstiet?

Årligt: 2 faglige konventer (det ene sammen med naboprovsti), 1 konvent med ægtefæller, 4 provstimøder, julefrokost

Hvordan fastholdes fagligheden blandt provstiets præster?

Via bl.a. konventer og provstimøder. Hvert 4. år gennemføres en studie-rejse (i 2016 var vi i Wittenberg og Erfurt)

Er der planer om ændringer i samarbejdsformer – f.eks. oprettelse af teams?

Der samarbejdes om minikonfirmander i den nordlige del af provstiet (3 præster) og om konfirmationsforberedelsen for konfirmander, der går i 7. klasse i Faaborg (5 præster)

Hvordan er den demografiske udvikling?

Folketallet er vigende – der bliver færre børnefamilier og flere ældre. 

Har du kendskab til kommunale strukturændringer f.eks. i skolestrukturen?

Der er for nylig gennemført strukturændringer, så der nu er overbygning til folkeskolen (7.-10. klasse)  2 steder i provstiet.

Hvad vil du selv tilføje som vigtig viden om dit provsti?

Provstiet består fortrinsvis af små land-pastorater.