Fortsæt til hovedindholdet
De 10 fynske provstier
Kerteminde-Nyborg Provsti

Simon Talbo Linneberg Stubkjær, provst i Kerteminde-Nyborg Provsti

Kerteminde-Nyborg Provsti 

Har provstiet et særligt teologisk retningspræg?

Nej

Hvorfor skal man søge stilling i dit provsti?

Provstiet er præget af dygtige, visionære og samarbejdsvillige præster. Vi har dejlige velholdte kirker, og de ligger i en skøn natur.

Hvordan er samarbejdsformen i provstiet f. eks. med hensyn til ferieplanlægning osv.?

Præsterne har en meget selvstændig planlægning af arbejde og fravær. Ansættelse i eget embede, men også samarbejde over sognegrænser, der gør det muligt at have lidt flere friweekends.

Hvilke konventer findes der i provstiet?

Vi har et månedligt teologisk arbejdskonvent, fire konventer med foredrag, diskussion og fællesspisning. Ca. 4 faglige konventer.

Hvordan fastholdes fagligheden blandt provstiets præster?

Jf. ovenstående. Hertil kommer, at provstiets præster deltager i mange kurser og uddannelsesforløb. 

Er der planer om ændringer i samarbejdsformer – f.eks. oprettelse af teams?

Jf. ovenstående

Hvordan er den demografiske udvikling?

Der sker ikke væsentlige forandringer – mig bekendt.

Har du kendskab til kommunale strukturændringer f.eks. i skolestrukturen?

Nej

Hvad vil du selv tilføje som vigtig viden om dit provsti?

Vi arbejder med forkyndelse på tværs af sognegrænser. Vi arbejder med at skabe samarbejdsrelationer, der har som udgangspunkt, at man ikke mister sogneidentiteten, men får udfordringer, netværk og flere muligheder.