Fortsæt til hovedindholdet
De 10 fynske provstier
Middelfart Provsti

Peter Lind, Provst i Middelfart Provst

Middelfart Provsti 

Har provstiet et særligt teologisk retningspræg?

Nej, det skulle da lige være, at de forskellige teologiske retningspræg i provstiet respekteres og værdsættes som en styrke.

Hvorfor skal man søge stilling i dit provsti?

Kirken spiller en naturlig og velanset rolle i de fleste menneskers liv i Middelfart provsti. Nogle gange mere, andre gang mindre, men det er meget sjældent at møde den holdning, at kirken skulle være helt ligegyldig. Ikke mindst det sammenspil gør Middelfart provsti til et godt sted at være præst.

Hvordan er samarbejdsformen i provstiet f. eks. med hensyn til ferieplanlægning osv.?

Der er et meget fint kollegialt samarbejde. Præsterne i provstiet er delt op i fire grupper, der som udgangspunkt aftaler indbyrdes ferie og afløsning m.m. Men hvis det er svært at få puslespillet til at gå op, spørger man gerne de andre om hjælp – og får den.

Hvilke konventer findes der i provstiet?

Der afholdes årligt 5 – 6 præstekonventer (indkaldt af konventsbestyrelsen) og 1 - 2 præstesamråd (indkaldt af provsten). 

Hvordan fastholdes fagligheden blandt provstiets præster?

1. Der er masser af daglige, faglige opgaver. 2. Mange af præsterne har interesse for særlige emner, som drøftes i kollegiale sammenhænge. 3. Åbenhed for deltagelse i kurser o.l.

Er der planer om ændringer i samarbejdsformer – f.eks. oprettelse af teams?

Der er ingen planer om at ændre på de nuværende fire teams.

Hvordan er den demografiske udvikling?

Middelfart kommune er en del af den positive udvikling i Trekantsområdet. Der er befolkningstilvækst, men typisk overvejende omkring Middelfart og de større bysamfund. Men der er også en stærk bevidsthed om at støtte og styrke de mindre landsbysamfund

Har du kendskab til kommunale strukturændringer f.eks. i skolestrukturen?

Nej. Det er min opfattelse, at den nuværende struktur i det væsentligste vil være gældende i årene fremover.

Hvad vil du selv tilføje som vigtig viden om dit provsti?

Se på et kort! Middelfart Provstis centrale placering i landet giver optimale muligheder for f.eks. en ægtefælles jobmuligheder indenfor en rimelig afstand.